Home Page

Khóa Học Phong Thủy
Miễn Phí
dành cho Bạn

CLICK ĐĂNG KÝ ĐỂ HỌC MIỄN PHÍĐĂNG KÍ NGAYCLICK ĐĂNG KÍ ĐỂ HỌC MIỄN PHÍĐĂNG KÍCLICK ĐĂNG KÍ NGAY ĐỂ HỌC MIỄN PHÍĐĂNG KÍ
Previous
Next

Lộ Trình Học
Phong Thủy
của Bạn


Về tôi
Chuyên Gia Nguyễn Ngoan

  • Nhà sáng lập & Chủ tịch MANDALA Phong Thủy.
  • Cố vấn Phong Thủy và Chiến Lược cho Doanh Nhân & Doanh Nghiệp.
  • Chuyên gia đào tạo Phong Thủy dành cho Doanh Nhân hàng đầu Việt Nam.

Sau hơn 20 năm làm việc và chia sẻ, trải nghiệm cuộc sống tại 40 quốc gia, nghiên cứu sâu về các chuyên ngành kinh doanh và triết lý phong thủy năng lượng, Chuyên Gia Nguyễn Ngoan thấu hiểu được rằng: Thành công thật sự không bao giờ đến trong một sớm một chiều, mà được hình thành từng bước vững chải từ những suy nghĩ và hành động tích cực ngay hôm nay.

Báo Chí viết về Nguyễn Ngoan

Chuyên Gia Phong Thủy và Quản TrịKhóa Học
Phong Thủy